ต้องการเปิดสมุดบัญชีธนาคาร สมุดบัญชีธนาคารหายต้องทําอย่างไร ขอสมุดบัญชีใหม่ออนไลน์ได้ไหม 2565

2020-05-02 0 Comments

สมุดบัญชีธนาคาร  สำคัญอย่างไร?

 

สมุดบัญชีธนาคาร  หรือ BookBank เป็นสมุดที่ใช้ในการอัพเดทข้อมูล รายละเอียดต่างๆในการทำธุรกรรมการเงิน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีการบันทึกการทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการโอน การถอน การจ่ายบิล รวมไปถึงยอดเงินคงเหลือในบัญชีธนาคาร ผ่านแอพพลิเคชั่นในมือถือได้ แต่สำหรับลูกค้าบางรายอาจจะยังต้องใช้สมุดบัญชีอยู่ ซึ่งก็ควรจะมีการอัพเดทรายการในสมุดและเก็บรักษาไว้อย่างดีอย่าให้สมุดบัญชีหาย เพราะยังมีประโยชน์ต่อการทำธุรกรรมการเงิน

  1. รายการฝากเงิน และถอนเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร ยังจำเป็นจะต้องใช้สมุดบัญชีธนาคาร โดยเฉพาะถ้าหากกรณีที่มีการฝากเงิน หรือถอนเงินในจำนวนมากๆ 
  2. การทำ VISA  ยังจำเป็นต้องใช้สมุดบัญชีอยู่ นอกจากเอกสารสำคัญอื่นๆ เพื่อช่วยสนับสนุนคำร้อง ในการแสดงถึงความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายขณะที่อยู่ประเทศอื่น
  3. ยังต้องใช้ประกอบการสมัครขอสินเชื่อ เพราะอย่างแรกที่สำคัญคือหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้โอนเงินสินเชื่อเข้าให้ ดังนั้นจำเป็นอย่างมากที่จะต้องอย่าให้สมุดบัญชีธนาคารหาย เพราะเวลาจะต้องใช้งานจริงๆอาจจะยุ่งยากสักนิด
  4. ใช้เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีหุ้น โดยจะมี 3 ประเภท คือ
  • บัญชีเงินสด 
  • บัญชีวางเงินล่วงหน้า
  • บัญชีกู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์

โดยจำเป็นจะต้องใช้หน้าบัญชีธนาคารเพื่อใช้ในการตัดบัญชี ATS (ATS คือ ระบบการหักโอนเงินค่าซื้อหรือขาย หลักทรัพย์แบบอัตโนมัติ ในบัญชีเงินฝากของลูกค้าโดยตรง เพื่อให้ลูกค้าได้สะดวกในการเช็คยอด)

  1. ใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด  ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารที่รับสมัครบัตรเครดิต หรือบัตรกดเงินสด เพื่อใช้พิจารณาพฤติกรรมการจัดการเงิน และรวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ ซึ่งดูจากรายรับ และรายจ่าย จากตัวเลขในสมุดบัญชีธนาคาร
  2. สำหรับบางอาชีพอย่างฟรีแลนซ์ ที่จำเป็นจะต้องมีสมุดบัญชีธนาคาร เพื่อใช้ในการรับค่าจ้าง ซึ่งในบางบริษัทผู้จ้างงาน  จะต้องให้มีการยื่นเอกสารในการรับค่าจ้างในทุกๆเดือน เช่น ใบเซ็นรับค่าจ้าง สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร และสำเนาบัตรประชาชน  

สมุดบัญชีธนาคารหาย  ต้องทำอย่างไร

จะเห็นว่าสมุดบัญชีธนาคารมีความสำคัญมากจริงๆ ยิ่งเฉพาะในเวลาต้องใช้ในการรับเงินเข้าบัญชี หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่า ไม่น่าเลยจริงๆ ดังนั้นหากทำสมุดบัญชีหาย สิ่งที่ต้องทำอย่างแรกคือต้องไปแจ้งความว่าสมุดบัญชีหาย อาจจะเสียค่าธรรมเนียมเพียงเล็กน้อย เพื่อจะได้ใบแจ้งความมา ใช้ในการขอสมุดบัญชีเล่มใหม่ที่ธนาคาร ซึ่งอาจจะเสียค่าธรรมเนียมในการออกสมุดให้ใหม่ โดยเอกสารที่จะต้องเตรียมไป จะมีสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และใบแจ้งความนั่นเอง แต่ถ้าหากไปขอทำสมุดใหม่ที่สาขาที่เปิดบัญชีก็ไม่ต้องใช้ใบแจ้งความได้ เพียงแต่ลูกค้าบางรายอาจจะเดินทางลำบากเพราะสาขาที่เปิดบัญชี กับสาขาที่อยู่ใกล้บ้านอาจจะอยู่ไกลกันมาก