กู้เงินก้อนออมสิน

ถึง 5 ล้าน บ.
12-28%
20-65 ปี
สมัครเลย

วิธีกู้เงินก้อนออมสิน แบบมีหลักประกันเงินกู้ 30 นาทีรับเงินได้เลย  

 

ในช่วงที่หลายๆสถานศึกษาเริ่มทยอยปิดภาคการศึกษา มันเป็นสัญญาณที่ทำให้ผู้ปกครองหลายคนรู้ทันทีว่าจะต้องเตรียมตัวกับรายจ่ายต่างๆของลูกๆที่กำลังจะมีขึ้นในวันก่อนเปิดภาคเรียน สำหรับคนที่ทุนสำรองอยู่แล็วก็ไม่ใช่ปัญหา แต่สำหรับครอบครัวที่รายรับอาจจะได้น้อย ก็คงจะต้องไปหาหยิบยืมหรือไม่ก็ต้องไปกู้เงินก้อนออมสิน สำหรับคนที่มีประกันชีวิตแบบออมเงินก็จะกู้ง่ายไม่เกิน 30 นาทีก็ได้เงินก้อนออมสินมาใช้

ขยายความสักนิดสำหรับลูกค้าที่มีประกันชีวิตของธนาคารออมสินไม่ว่าจะทุนประกันเท่าไรก็ตาม จะต้องเป็นประกันแบบออมเงิน ซึ่งลูกค้าสามารถจะเบิกถอนออกมาหรือกู้เงินก้อนออมสินออกมาใช้ได้ก่อนได้ในยามฉุกเฉินตามยอดเงินที่ได้ส่งไปแล้ว โดยจะมีอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 8% ต่อปี หรือจะเรียกง่ายๆว่าสินเชื่อเงินก้อนออมสิน โดยสามารถจะจ่ายคืนได้ตามความสะดวกของลูกค้า สามารถจะจ่ายมาก หรือจ่ายน้อยได้แต่ไม่ควรจะต่ำกว่าดอกเบี้ยที่ต้องจ่ายของปีนั้นๆ หากใครไม่มีประกันชีวิตกับออมสิน ก็อาจจะดูในส่วนของผลิตภัณฑ์สินเชื่ออื่นๆได้

สินเชื่อชีวิตสุขสันต์

เป็นการกู้เงินก้อนออมสินเพื่อใช้จ่ายในการศึกษา ท่องเที่ยว แต่งงาน หรือตามวัตถดุประสงค์ของลูกค้าได้เลย ซึ่งถ้าสินเชื่อเงินก้อนออมสินใดๆก็ตามที่มีหลักประกัน ก็จะได้เงินง่ายและไวกว่าการกู้สินเชื่อแบบไม่มีหลักประกันทั่วๆไป

คุณสมบัติของผู้กู้เงินก้อนออมสิน

  • จะต้องเป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกกับธนาคารออมสิน
  • เป็นผู้ที่มีเงินฝากประเภทสลากออมสินพิเศษ
  • เป็นบุคคลบรรลุนิติภาวะและสามารถจะทำนิติกรรมได้
  • มีที่อยู่ที่แน่นอน และเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้

วงเงินก้อนออมสินที่สามารถจะกู้ได้

  • สามารถจะกู้เงินก้อนออมสินจากทั้ง 2 กรณีได้
  • ไม่เกินร้อยละ 95 ของยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝาก
  • ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าสลากออมสินพิเศษ

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย

เป็นสินเชื่อเงินก้อนออมสินสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ซึ่งลูกค้าจะต้องลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ จากนั้นจึงจะได้รับ SMS แจ้งรายละเอียดเพื่อเข้าไปยื่นเอกสารทำสัญญา

วงเงินที่สามารถอนุมัติได้

  • สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ วงเงินอนุมัติไม่เกิน 10,000 บาท อัตราดอกบี้ยอยู่ที่ 0.10% ต่อเดือน
  • สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ วงเงินอนุมัติ ไม่เกิน 50,000 บาท อัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.35% ต่อเดือน

การกู้เงินก้อนออมสินที่ต้องลงทะเบียนออนไลน์นี้จะต้องใช้ระยะเวลาหลังจากยื่นเอกสารครบเรียบร้อยแล้ว จึงจะทราบผลการอนุมัติ ภายใน 15 วันทำการ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วน จะได้ไม่ล่าช้าออกไปอีก

สมัครเลย

แหล่งเงินด่วนต่างๆ